Flag Counter

Ocupare post ingrijitor

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCĂ” SĂVENI

Strada Nicolae Iorga, nr. 1

Tel/fax: 0231541454

e-mail:drciuca@yahoo.com

Nr.  2229  din 04.11.2013

 

A N U N T

Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciuca Saveni , organizeaza concurs in data de  13 decembrie  2013 ora 10 pentru ocuparea postului de INGRIJITOR, pe durata determinata, norma intreaga. ( post vacant ca urmare a plecarii  unei  angajate in concediu de maternitate)

CERINTELE  POSTULUI:

- Studii medii;

- Apt medical pentru postul de ingrijitor;

- Sa fie cetatean roman, cu varsta de cel putin 20 ani;

- Sa nu aiba antecedente penale:

- Vechimea in munca –minim 2 ani:

BIBLIOGRAFIE:

-Legea nr. 319 din 2006 privind protectia si securitatea muncii;

-Legea nr. 307 din 2006 privind apararea impotriva incendiilor;

-Legea nr.40 din 2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor,bunurilor,, valorilor si protectia persoanelor;

CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE PROBE:

-Lucrare scrisa – minim 50 puncte;

-Interviu –minim 50 puncte

Candidatii care nu obtin minim 50 puncte la prima proba (lucrare scrisa) nu pot participa la cea  de-a doua proba (interviu).

Punctajul final se calculeaza  ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba  scrisa si interviu.

Se considera admis candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj.

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS CANDIDATII VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL UNITATII PANA PE DATA DE  15 NOIEMBRIE 2013 URMATOARELE ACTE:

-Cerere participare la concurs;

-Original si copie dupa actele  de studii;

-Cazier judiciar –original;

-Adeverinta medicala cu mentiunea”apt pentru angajare post ingrijitor”

-Curiculum vitae;

-Copie dupa cartea de identitate;

-Copie dupa carnetul de munca, conform cu originalul, sau dupa caz, o

adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

RELATII SUPLIMENTARE LA SEDIUL LICEULUI TEORETIC “DR. MIHAI CIUCA” SAVENI ,STR. NICOLAE IORGA  NR. 1, TEL. 0231541454.

 

DIRECTOR,                                               SECRETAR,

Prof. Florica Nechifor                                  Angelica Cojocaru

 


Previous page: Ocupare post paznic
Pagina următoare: Evaluare nationala